Sruktura organizacyjna

Konsorcjum projektu EVIONA składa się z Lidera (Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie) i czterech instytucji partnerskich (Partnerów): University of Pittsburgh (USA), University of Pennsylvania (USA,) King’s College London (Wielka Brytania) oraz Universität Duisburg-Essen (Niemcy).

Za zarządzanie merytoryczne projektem odpowiedzialne są dwie badaczki z Katedry i Zakładu Biochemii WUM, dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz oraz dr Beata Pyrzyńska (Kierownicy Projektu), które będą wspierane w decyzjach przez Zespół Koordynacyjno-Wspierający, w skład którego wejdzie 5 naukowców z Uniwersytetów Partnerskich:

prof. Theresa L. Whiteside (University of Pittsburgh)

 prof. Serge Fuchs (University of Pennsylvania)

prof. Wei Guo (University of Pennsylvania)

prof. Tony NG (King’s College London)

dr Bernd Giebel (Universität Duisburg-Essen)

Za zarządzanie administracyjne projektu odpowiada Krzysztof Wróblewski z Działu Projektów WUM. Kierowniczki projektu, mając doświadczenie w badaniu immunosupresyjnej funkcji egzosomów (dr Czystowska-Kuźmicz) oraz w badaniu endocytarnych szlaków sygnałowych (dr Pyrzyńska), uzupełniając się kompetencjami, będą merytorycznie koordynować współpracę międzynarodową i wyjazdy na staże szkoleniowe u Partnerów, a także kierować i nadzorować postępy we wspólnych projektach badawczych na miejscu w Zakładzie Biochemii.

 

W skład zespołu badawczego z WUM, bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu EVIONA, wchodzić będzie oprócz kierowniczek projektu naukowcy, doktoranci i studenci z Katedry i Zakładu Biochemii WUM, będący już zaangażowani w ramach projektów prowadzonych przez kierowniczki projektu:

 

dr A. Zerrouqi (doświadczony badacz)

mgr. M. Długołęcka (doktorantka)

Jacek Szymański (student)

Łukasz Zaręba (student)

 

Planuje się też zatrudnienie co najmniej jednej osoby jako doktoranta/doktorantkę do prowadzenia do prowadzenia badań  w Zakładzie Biochemii i uczestnictwa w stażach zagranicznych.

Postępy projektu EVIONA będą monitorowane w toku ciągłym, a podsumowania omawiane przez Zespół Koordynacyjno-Wspierający EVIONA w trakcie spotkań na corocznych konferencjach Towarzystwa ISEV oraz w trakcie konferencji/warsztatów organizowanych na WUM. Mamy nadzieję, dzięki finansowaniu nowych projektów z nowych wspólnych grantów badawczych.

Wszyscy Partnerzy spodziewają się, że długofalowa współpraca, wymiana doświadczeń, pomysłów, transfer wiedzy i dobrych praktyk przyczyni się do rozwoju najwartościowszych wspólnych projektów badawczych, uzyskania prestiżowych publikacji, patentów i grantów z międzynarodowych fundacji oraz że wspólne działania badawcze będą kontynuowane po zakończeniu projektu EVIONA.