Witaj na stronie EVIONA

Projekt EVIONA finansowany jest przez Agencję NAWA w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Koordynatorem projektu jest  Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Założenia projektu:

  • szkoleniowe wizyty naukowców z WUM we współpracujących ośrodkach badawczych Partnerów;
  • organizację konferencji/warsztatów na temat mikropęcherzyków na WUM-ie z udziałem Partnerów;
  • aktywny udział naukowców projektu EVIONA w prestiżowych konferencjach naukowych.

W czasie wizyt szkoleniowych naukowcy z WUM chcą udoskonalić swój warsztat badawczy i poszerzyć go o najnowsze metody badań. W ramach projektu planowane jest wspólne prowadzenie obecnych i zainicjowanie nowych projektów badawczych w dziedzinie immuno-onkologii i mikropęcherzyków oraz przygotowanie wspólnych publikacji i aplikacji o międzynarodowe granty na kolejne badania.

Agencja NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej tworzy liczne autorskie programy, które:

  • wspierają międzynarodową wymianę akademicką i karierę studentów i naukowców
  • wzmacniają umiędzynarodowienie polskich uczelni i jednostek naukowych
  • wspiera współpracę międzynarodową
  • wzmocnia potencjał polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje o agencji NAWA dostępne są na stronie https://nawa.gov.pl/nawa