Strona powitalna

EVIONA - Extracellular Vesicles in Immuno-Oncology

Nowoczesne metody izolacji i analizy zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych w ramach badań w immuno-onkologii

Projekt jest realizowany w ramach Programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Celem programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Głównym celem projektu EVIONA jest stworzenie długofalowej współpracy naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) z wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie immuno- onkologii i badań nad zewnątrzkomórkowymi mikropęcherzykami błonowymi (tzw. egzosomami).

W ramach projektu, WUM planuje zainicjować i rozwinąć współpracę z trzema wyróżniającymi się: ośrodkami badawczymi (Partnerami) z USA oraz dwoma laboratoriami z Europy:

University of Pittsburgh; Hillman Cancer Center, USA

University of Pennsylvania; School of Arts & Sciences I School of Veterinary Medicine, USA

King’s College London, Wielka Brytania

Universität Duisburg-Essen, Universitätsklinik, Niemcy

Partnerzy posiadają uzupełniające się doświadczenie w najnowszych technikach izolacji i analizy mikropęcherzyków i egzosomów oraz prowadzą zaawansowane i innowacyjne badania w dziedzinie immuno-onkologii i mikropęcherzyków.

Projekt EVIONA zakłada szkoleniowe wizyty naukowców WUM-u we współpracujących ośrodkach badawczych Partnerów, organizację konferencji/warsztatów na temat mikropęcherzyków na WUM-ie z udziałem Partnerów a także aktywny udział naukowców projektu EVIONA w prestiżowych konferencjach naukowych.

W czasie wizyt szkoleniowych naukowcy z WUM chcą udoskonalić swój warsztat badawczy i poszerzyć go o najnowsze metody badań. W ramach projektu planowane jest wspólne prowadzenie obecnych i zainicjowanie nowych projektów badawczych w dziedzinie immuno-onkologii i mikropęcherzyków oraz przygotowanie wspólnych publikacji, zgłoszeń patentowych i aplikacji o międzynarodowe granty na kolejne badania