Uniwerytet Duisburg-Essen - dr Bernd Giebel

Uniwersytet Duisburg-Essen

Uniwersytet Duisburg-Essen należy ze 43 tys. studentami z 130 krajów do 10 największych uczelni w Niemczech. Jest ośrodkiem specjalizującym się w naukach biomedycznych i nanotechnologii.

Badania naukowe prowadzone w Klinice Uniwersyteckiej (Universitaetsklinikum Essen) dotyczą w szczególności schorzeń sercowo-naczyniowych, medycyny transplantacyjnej, medycyny genetycznej, immunologii i chorób zakaźnych oraz przede wszystkim onkologii. Stąd też Klinika jest siedzibą Zachodnioniemieckiego Centrum Raka - Westdeutsche Tumorzentrum (WTZ), które jest największym tego typu ośrodkiem w Niemczech i zostało uznane przez Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Raka (Deutsche Krebshilfe) w 2013r. jako Przodujące Centrum Onkologiczne (Onkologisches Spitzenzentrum). Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Raka wspomaga badania na WTZ funduszami w wysokości 3 milionów euro na okres 3 lat. Ponadto WTZ jest ośrodkiem partnerskim Niemieckiego Konsorcjum do Badań Translacyjnych nad Rakiem (Deutsches Konsortiums für Translationale Krebsforschung - DKTK) – jako jedyny na terenie Nadrenii-Westfalii i jako jeden z 7 ośrodków w całych Niemczech. WTZ tworzy jednocześnie Comprehensive Cancer Center (CCC) Kliniki Essen i od 40 lat łączy znakomitą opiekę nad pacjentami z badaniami naukowymi w dziedzinie onkologii o międzynarodowym zasięgu. Uczelnia i Klinika prowadzą niezwykle szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową z uczelniami i ośrodkami badawczymi na całym świecie.

Dr Bernd Giebel

Badania naukowe:

  • mechanizmy wczesnej hemapoezy
  • mechanizmy odnowy i różnicowaniai krwiotwórczych komórek macierzystych
  • kliniczne zastosowania mikropęcherzyków izolowanych z mezenchymalnych komórek macierzystych
  • Optymalizacja i standaryzacja izolacji mikropęcherzyków z mezenchymalnych komórek macierzystych do zastosowań klinicznych
  • nowoczesne metody analizy mikropęcherzyków (fluorescence NTA, imaging flow cytometry)

 

Dr Bernd Giebel pracuje w Instytucie Transfuzjologii (Institut für Transfusionsmedizin), który oprócz działalności klinicznej prowadzi badania naukowe dotyczące biologii komórek macierzystych, transplantologii i immunologii nowotworów.

Poprzez odkrycie dwóch asymetrycznie segregowanych białek w dzielących się ludzkich komórkach macierzystych szpiku i komórkach prekursorowych – tetraspanin CD63 i CD53, jego zespół zainteresował się mikropęcherzykami zewnątrzkomórkowymi. Od 2009 r. jego zespół pracuje nad metodami izolacji i analizy mikropęcherzyków z mezenchymalnych komórek macierzystych (ang. mesenchymal stem/stromal cell-derived EVs - MSC-EVs). We współpracy z innymi grupami badawczymi zespół wykazał terapeutyczny potencjał uzyskanych MSC-EVs w chorobie przeszczep przeciw gospodarzowi (acute steroid refractory Graft-versus-Host Disease - aGvHD) u pacjenta oraz w różnych modelach zwierzęcych. W ramach projektu będącego częścią konsorcjum finansowanego przez Program EFRE Unii Europejskiej i Ministerstwa Innowacji i Nauki Nadrenii-Westfalii (Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen), prowadzą obecnie badania których celem jest optymalizacja izolacji mikropęcherzyków z komórek macierzystych pod kątem klinicznego zastosowania terapeutycznego.

Zespół badawczy dr Giebel był członkiem European Network on Microvesicles and Exosomes in Health and Disease (ME-HAD) pod egidą European Cooperation in Science and Technology (COST) https://www.cost.eu/actions/BM1202/#tabs|Name:overview i kierował grupą roboczą Diagnostic & Therapeutic Potential of Microvesicles and Exosomes (ME).Od 2012 jest aktywnym członkiem International Society of Extracellular Vesicles (ISEV) i koordynował  opracowanie procedur rekomendowanych przez ISEV dotyczących terapeutycznych zastosowań mikropęcherzyków. Ponadto jest przewodniczącym Niemieckiego Towarzystwa Mikropęcherzyków Zewnątrzkomórkowych (German Society of Extracellular Vesicles - GSEV),które założył z innymi niemieckimi ekspertami w dziedzinie mikropęcherzyków w 2017. Jest też członkiem Rady Naukowej dwóch nowoczesnych firm biotechnologicznych zajmujących się mikropęcherzykami, Innovex Therapeutics i EVOX. Ostatnio dr Giebel zaangażował się w Międzynarodowym Towarzystwie Terapii Genowych i Komórkowych (International Society of Gene and Cell Therapy - ISCT), kierując grupą badawczą zajmującą badaniami translacyjnymi mikropęcherzyków z komórek macierzystych w celu ich wykorzystania w klinice.

Dr Giebel ma szerokie i dogłębne doświadczenie badawcze w izolacji, charakterystyce i analizie terapeutycznych właściwości mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych i opublikował szereg prac na ten temat. W związku z rosnącym zainteresowaniem biologią mikropęcherzyków zewnątrzkomórkowych, jego zespół badawczy jest zaangażowany w wiele projektów w obrębie uczelni oraz prowadzi aktywną współpracę z wieloma niemieckimi i zagranicznymi zespołami badawczymi.

Biografia:

Dr Bernd Giebel studiował biologię na Uniwersytecie w Kolonii, gdzie uzyskał doktorat w Instytucie Biologii Rozwoju w 1996 r.W roku 1999 przeniósł się na Uniwersytet w Dusseldorfie, gdzie pracował nad ludzkimi krwiotwórczymi komórkami macierzystymi i progenitorowymi i utworzył własną grupę badawczą. W 2008 przeniósł się do Instytutu Transfuzjologii Szpitalu Uniwersyteckiego Duisburg-Essen, gdzie kontynuował swoje badania nad ludzkimi somatycznymi komórkami macierzystymi.

Publikacje (ostatnich 10 lat):

1. Welsh JA, Van Der Pol E, Arkesteijn GJA, Bremer M, Brisson A, Coumans F, Dignat-George F, Duggan E, Ghiran I, Giebel B, et al.: MIFlowCyt-EV: a framework for standardized reporting of extracellular vesicle flow cytometry experiments. J Extracell Vesicles 2020, 9:1713526.

2. Kordelas L, Gorgens A, Radtke S, Horn PA, Beelen DW, Giebel B: Allogeneic transplantation of peripheral blood stem cell grafts results in a massive decrease of primitive hematopoietic progenitor frequencies in reconstituted bone marrows. Bone Marrow Transplant 2020, 55:100-109.

3. Kontopoulou E, Strachan S, Reinhardt K, Kunz F, Walter C, Walkenfort B, Jastrow H, Hasenberg M, Giebel B, von Neuhoff N, et al.: Evaluation of dsDNA from extracellular vesicles (EVs) in pediatric AML diagnostics. Ann Hematol 2020, 99:459-475.

4. Dampmann M, Gorgens A, Mollmann M, Murke F, Duhrsen U, Giebel B, Durig J: CpG stimulation of chronic lymphocytic leukemia cells induces a polarized cell shape and promotes migration in vitro and in vivo. PLoS One 2020, 15:e0228674.

5. Abel F, Murke F, Gaida M, Garnier N, Ochsenfarth C, Theiss C, Thielmann M, Kleinbongard P, Giebel B, Peters J, et al.: Extracellular vesicles isolated from patients undergoing remote ischemic preconditioning decrease hypoxia-evoked apoptosis of cardiomyoblasts after isoflurane but not propofol exposure. PLoS One 2020, 15:e0228948.

6. Witwer KW, Van Balkom BWM, Bruno S, Choo A, Dominici M, Gimona M, Hill AF, De Kleijn D, Koh M, Lai RC, et al.: Defining mesenchymal stromal cell (MSC)-derived small extracellular vesicles for therapeutic applications. J Extracell Vesicles 2019, 8:1609206.

7. van Balkom BWM, Gremmels H, Giebel B, Lim SK: Proteomic Signature of Mesenchymal Stromal Cell-Derived Small Extracellular Vesicles. Proteomics 2019, 19:e1800163.

8. Sody S, Uddin M, Gruneboom A, Gorgens A, Giebel B, Gunzer M, Brandau S: Distinct Spatio-Temporal Dynamics of Tumor-Associated Neutrophils in Small Tumor Lesions. Front Immunol 2019, 10:1419.

9. Ricklefs FL, Maire CL, Reimer R, Duhrsen L, Kolbe K, Holz M, Schneider E, Rissiek A, Babayan A, Hille C, et al.: Imaging flow cytometry facilitates multiparametric characterization of extracellular vesicles in malignant brain tumours. J Extracell Vesicles 2019, 8:1588555.

10. Radtke S, Gorgens A, da Conceicao Castro SV, Kordelas L, Koninger A, Durig J, Mollmann M, Horn PA, Giebel B: Human multipotent hematopoietic progenitor cell expansion is neither supported in endothelial and endothelial/mesenchymal co-cultures nor in NSG mice. Sci Rep 2019, 9:12914.

11. Kordelas L, Schwich E, Dittrich R, Horn PA, Beelen DW, Borger V, Giebel B, Rebmann V: Individual Immune-Modulatory Capabilities of MSC-Derived Extracellular Vesicle (EV) Preparations and Recipient-Dependent Responsiveness. Int J Mol Sci 2019, 20.

12. Kopp M, Aufderhorst UW, Alt M, Dittmer U, Eis-Hubinger AM, Giebel B, Roggendorf M, Epple M, Krawczyk A: Induction of herpes simplex virus type 1 cell-to-cell spread inhibiting antibodies by a calcium phosphate nanoparticle-based vaccine. Nanomedicine 2019, 16:138-148.

13. Gussenhoven R, Klein L, Ophelders D, Habets DHJ, Giebel B, Kramer BW, Schurgers LJ, Reutelingsperger CPM, Wolfs T: Annexin A1 as Neuroprotective Determinant for Blood-Brain Barrier Integrity in Neonatal Hypoxic-Ischemic Encephalopathy. J Clin Med 2019, 8.

14. Gorgens A, Bremer M, Ferrer-Tur R, Murke F, Tertel T, Horn PA, Thalmann S, Welsh JA, Probst C, Guerin C, et al.: Optimisation of imaging flow cytometry for the analysis of single extracellular vesicles by using fluorescence-tagged vesicles as biological reference material. J Extracell Vesicles 2019, 8:1587567.

15. Giebel B, Hermann DM: Identification of the right cell sources for the production of therapeutically active extracellular vesicles in ischemic stroke. Ann Transl Med 2019, 7:188.

16. Frey UH, Klaassen M, Ochsenfarth C, Murke F, Thielmann M, Kottenberg E, Kleinbongard P, Klenke S, Engler A, Heusch G, et al.: Remote ischaemic preconditioning increases serum extracellular vesicle concentrations with altered micro-RNA signature in CABG patients. Acta Anaesthesiol Scand 2019, 63:483-492.

17. Wiklander OPB, Bostancioglu RB, Welsh JA, Zickler AM, Murke F, Corso G, Felldin U, Hagey DW, Evertsson B, Liang XM, et al.: Systematic Methodological Evaluation of a Multiplex Bead-Based Flow Cytometry Assay for Detection of Extracellular Vesicle Surface Signatures. Front Immunol 2018, 9:1326.

18. Thivakaran A, Botezatu L, Hones JM, Schutte J, Vassen L, Al-Matary YS, Patnana P, Zeller A, Heuser M, Thol F, et al.: Gfi1b: a key player in the genesis and maintenance of acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome. Haematologica 2018, 103:614-625.

19. Thery C, Witwer KW, Aikawa E, Alcaraz MJ, Anderson JD, Andriantsitohaina R, Antoniou A, Arab T, Archer F, Atkin-Smith GK, et al.: Minimal information for studies of extracellular vesicles 2018 (MISEV2018): a position statement of the International Society for Extracellular Vesicles and update of the MISEV2014 guidelines. J Extracell Vesicles 2018, 7:1535750.

20. Ludwig AK, De Miroschedji K, Doeppner TR, Borger V, Ruesing J, Rebmann V, Durst S, Jansen S, Bremer M, Behrmann E, et al.: Precipitation with polyethylene glycol followed by washing and pelleting by ultracentrifugation enriches extracellular vesicles from tissue culture supernatants in small and large scales. J Extracell Vesicles 2018, 7:1528109.

21. Hummel EM, Hessas E, Muller S, Beiter T, Fisch M, Eibl A, Wolf OT, Giebel B, Platen P, Kumsta R, et al.: Cell-free DNA release under psychosocial and physical stress conditions. Transl Psychiatry 2018, 8:236.

22. Doeppner TR, Bahr M, Giebel B, Hermann DM: Immunological and non-immunological effects of stem cell-derived extracellular vesicles on the ischaemic brain. Ther Adv Neurol Disord 2018, 11:1756286418789326.

23. Reiner AT, Witwer KW, van Balkom BWM, de Beer J, Brodie C, Corteling RL, Gabrielsson S, Gimona M, Ibrahim AG, de Kleijn D, et al.: Concise Review: Developing Best-Practice Models for the Therapeutic Use of Extracellular Vesicles. Stem Cells Transl Med 2017, 6:1730-1739.

24. Hones JM, Thivakaran A, Botezatu L, Patnana P, Castro S, Al-Matary YS, Schutte J, Fischer KBI, Vassen L, Gorgens A, et al.: Enforced GFI1 expression impedes human and murine leukemic cell growth. Sci Rep 2017, 7:15720.

25. Giebel B, Kordelas L, Borger V: Clinical potential of mesenchymal stem/stromal cell-derived extracellular vesicles. Stem Cell Investig 2017, 4:84.

26. Giebel B, Helmbrecht C: Methods to Analyze EVs. Methods Mol Biol 2017, 1545:1-20.

27. Giebel B: On the function and heterogeneity of extracellular vesicles. Ann Transl Med 2017, 5:150.

28. Drommelschmidt K, Serdar M, Bendix I, Herz J, Bertling F, Prager S, Keller M, Ludwig AK, Duhan V, Radtke S, et al.: Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles ameliorate inflammation-induced preterm brain injury. Brain Behav Immun 2017, 60:220-232.

29. Doeppner TR, Bahr M, Hermann DM, Giebel B: Concise Review: Extracellular Vesicles Overcoming Limitations of Cell Therapies in Ischemic Stroke. Stem Cells Transl Med 2017, 6:2044-2052.

30. Corso G, Mager I, Lee Y, Gorgens A, Bultema J, Giebel B, Wood MJA, Nordin JZ, Andaloussi SE: Reproducible and scalable purification of extracellular vesicles using combined bind-elute and size exclusion chromatography. Sci Rep 2017, 7:11561.

31. Consortium E-T, Van Deun J, Mestdagh P, Agostinis P, Akay O, Anand S, Anckaert J, Martinez ZA, Baetens T, Beghein E, et al.: EV-TRACK: transparent reporting and centralizing knowledge in extracellular vesicle research. Nat Methods 2017, 14:228-232.

32. Borger V, Bremer M, Ferrer-Tur R, Gockeln L, Stambouli O, Becic A, Giebel B: Mesenchymal Stem/Stromal Cell-Derived Extracellular Vesicles and Their Potential as Novel Immunomodulatory Therapeutic Agents. Int J Mol Sci 2017, 18.

33. Bauer D, Alt M, Dirks M, Buch A, Heilingloh CS, Dittmer U, Giebel B, Gorgens A, Palapys V, Kasper M, et al.: A Therapeutic Antiviral Antibody Inhibits the Anterograde Directed Neuron-to-Cell Spread of Herpes Simplex Virus and Protects against Ocular Disease. Front Microbiol 2017, 8:2115.

34. Zeuner MT, Patel K, Denecke B, Giebel B, Widera D: Paracrine effects of TLR4-polarised mesenchymal stromal cells are mediated by extracellular vesicles. J Transl Med 2016, 14:34.

35. Radtke S, Gorgens A, Liu B, Horn PA, Giebel B: Human mesenchymal and murine stromal cells support human lympho-myeloid progenitor expansion but not maintenance of multipotent haematopoietic stem and progenitor cells. Cell Cycle 2016, 15:540-545.

36. Ophelders DR, Wolfs TG, Jellema RK, Zwanenburg A, Andriessen P, Delhaas T, Ludwig AK, Radtke S, Peters V, Janssen L, et al.: Mesenchymal Stromal Cell-Derived Extracellular Vesicles Protect the Fetal Brain After Hypoxia-Ischemia. Stem Cells Transl Med 2016, 5:754-763.

37. Nel I, Gauler TC, Bublitz K, Lazaridis L, Goergens A, Giebel B, Schuler M, Hoffmann AC: Circulating Tumor Cell Composition in Renal Cell Carcinoma. PLoS One 2016, 11:e0153018.

38. Nardi Fda S, Konig L, Wagner B, Giebel B, Santos Manvailer LF, Rebmann V: Soluble monomers, dimers and HLA-G-expressing extracellular vesicles: the three dimensions of structural complexity to use HLA-G as a clinical biomarker. HLA 2016, 88:77-86.

39. Konig L, Kasimir-Bauer S, Hoffmann O, Bittner AK, Wagner B, Manvailer LF, Schramm S, Bankfalvi A, Giebel B, Kimmig R, et al.: The prognostic impact of soluble and vesicular HLA-G and its relationship to circulating tumor cells in neoadjuvant treated breast cancer patients. Hum Immunol 2016, 77:791-799.

40. Hones JM, Botezatu L, Helness A, Vadnais C, Vassen L, Robert F, Hergenhan SM, Thivakaran A, Schutte J, Al-Matary YS, et al.: GFI1 as a novel prognostic and therapeutic factor for AML/MDS. Leukemia 2016, 30:1237-1245.

41. Hombach AA, Gorgens A, Chmielewski M, Murke F, Kimpel J, Giebel B, Abken H: Superior Therapeutic Index in Lymphoma Therapy: CD30(+) CD34(+) Hematopoietic Stem Cells Resist a Chimeric Antigen Receptor T-cell Attack. Mol Ther 2016, 24:1423-1434.

42. Gorgens A, Murke F, Kordelas L, Giebel B: Lost in Transplantation? Unexpected shift from multipotent to late lymphomyeloid hematopoietic stem and progenitor cells in patients 1 year after hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2016, 51:1073-1075.

43. Fais S, O'Driscoll L, Borras FE, Buzas E, Camussi G, Cappello F, Carvalho J, Cordeiro da Silva A, Del Portillo H, El Andaloussi S, et al.: Evidence-Based Clinical Use of Nanoscale Extracellular Vesicles in Nanomedicine. ACS Nano 2016, 10:3886-3899.

44. Botezatu L, Michel LC, Helness A, Vadnais C, Makishima H, Hones JM, Robert F, Vassen L, Thivakaran A, Al-Matary Y, et al.: Epigenetic therapy as a novel approach for GFI136N-associated murine/human AML. Exp Hematol 2016, 44:713-726 e714.

45. Yanez-Mo M, Siljander PR, Andreu Z, Zavec AB, Borras FE, Buzas EI, Buzas K, Casal E, Cappello F, Carvalho J, et al.: Biological properties of extracellular vesicles and their physiological functions. J Extracell Vesicles 2015, 4:27066.

46. Radtke S, Gorgens A, Kordelas L, Schmidt M, Kimmig KR, Koninger A, Horn PA, Giebel B: CD133 allows elaborated discrimination and quantification of haematopoietic progenitor subsets in human haematopoietic stem cell transplants. Br J Haematol 2015, 169:868-878.

47. Loffek S, Ullrich N, Gorgens A, Murke F, Eilebrecht M, Menne C, Giebel B, Schadendorf D, Singer BB, Helfrich I: CEACAM1-4L Promotes Anchorage-Independent Growth in Melanoma. Front Oncol 2015, 5:234.

48. Lener T, Gimona M, Aigner L, Borger V, Buzas E, Camussi G, Chaput N, Chatterjee D, Court FA, Del Portillo HA, et al.: Applying extracellular vesicles based therapeutics in clinical trials - an ISEV position paper. J Extracell Vesicles 2015, 4:30087.

49. Krawczyk A, Dirks M, Kasper M, Buch A, Dittmer U, Giebel B, Wildschutz L, Busch M, Goergens A, Schneweis KE, et al.: Prevention of herpes simplex virus induced stromal keratitis by a glycoprotein B-specific monoclonal antibody. PLoS One 2015, 10:e0116800.

50. Graffmann N, Brands J, Gorgens A, Vitoriano da Conceicao Castro S, Santourlidis S, Reckert A, Michele I, Ritz-Timme S, Fischer JC, Adjaye J, et al.: Age-Related Increase of EED Expression in Early Hematopoietic Progenitor Cells is Associated with Global Increase of the Histone Modification H3K27me3. Stem Cells Dev 2015, 24:2018-2031.

51. Doeppner TR, Herz J, Gorgens A, Schlechter J, Ludwig AK, Radtke S, de Miroschedji K, Horn PA, Giebel B, Hermann DM: Extracellular Vesicles Improve Post-Stroke Neuroregeneration and Prevent Postischemic Immunosuppression. Stem Cells Transl Med 2015, 4:1131-1143.

52. Denecke B, Horsch LD, Radtke S, Fischer JC, Horn PA, Giebel B: Human endothelial colony-forming cells expanded with an improved protocol are a useful endothelial cell source for scaffold-based tissue engineering. J Tissue Eng Regen Med 2015, 9:E84-97.

53. Malyar NM, Radtke S, Malyar K, Arjumand J, Horn PA, Kroger K, Freisinger E, Reinecke H, Giebel B, Brock FE: Autologous bone marrow mononuclear cell therapy improves symptoms in patients with end-stage peripheral arterial disease and reduces inflammation-associated parameters. Cytotherapy 2014, 16:1270-1279.

54. Kordelas L, Rebmann V, Ludwig AK, Radtke S, Ruesing J, Doeppner TR, Epple M, Horn PA, Beelen DW, Giebel B: MSC-derived exosomes: a novel tool to treat therapy-refractory graft-versus-host disease. Leukemia 2014, 28:970-973.

55. Hemeda H, Giebel B, Wagner W: Evaluation of human platelet lysate versus fetal bovine serum for culture of mesenchymal stromal cells. Cytotherapy 2014, 16:170-180.

56. Gorgens A, Ludwig AK, Mollmann M, Krawczyk A, Durig J, Hanenberg H, Horn PA, Giebel B: Multipotent hematopoietic progenitors divide asymmetrically to create progenitors of the lymphomyeloid and erythromyeloid lineages. Stem Cell Reports 2014, 3:1058-1072.

57. Brandau S, Jakob M, Bruderek K, Bootz F, Giebel B, Radtke S, Mauel K, Jager M, Flohe SB, Lang S: Mesenchymal stem cells augment the anti-bacterial activity of neutrophil granulocytes. PLoS One 2014, 9:e106903.

58. Schilling B, Sucker A, Griewank K, Zhao F, Weide B, Gorgens A, Giebel B, Schadendorf D, Paschen A: Vemurafenib reverses immunosuppression by myeloid derived suppressor cells. Int J Cancer 2013, 133:1653-1663.

59. Muturi HT, Dreesen JD, Nilewski E, Jastrow H, Giebel B, Ergun S, Singer BB: Tumor and endothelial cell-derived microvesicles carry distinct CEACAMs and influence T-cell behavior. PLoS One 2013, 8:e74654.

60. Krawczyk A, Arndt MA, Grosse-Hovest L, Weichert W, Giebel B, Dittmer U, Hengel H, Jager D, Schneweis KE, Eis-Hubinger AM, et al.: Overcoming drug-resistant herpes simplex virus (HSV) infection by a humanized antibody. Proc Natl Acad Sci U S A 2013, 110:6760-6765.

61. Gorgens A, Radtke S, Mollmann M, Cross M, Durig J, Horn PA, Giebel B: Revision of the human hematopoietic tree: granulocyte subtypes derive from distinct hematopoietic lineages. Cell Rep 2013, 3:1539-1552.

62. Gorgens A, Radtke S, Horn PA, Giebel B: New relationships of human hematopoietic lineages facilitate detection of multipotent hematopoietic stem and progenitor cells. Cell Cycle 2013, 12:3478-3482.

63. Ludwig AK, Giebel B: Exosomes: small vesicles participating in intercellular communication. Int J Biochem Cell Biol 2012, 44:11-15.

64. Gorgens A, Beckmann J, Ludwig AK, Mollmann M, Durig J, Horn PA, Rajendran L, Giebel B: Lipid raft redistribution and morphological cell polarization are separable processes providing a basis for hematopoietic stem and progenitor cell migration. Int J Biochem Cell Biol 2012, 44:1121-1132.

65. Giebel B, Wodarz A: Notch signaling: numb makes the difference. Curr Biol 2012, 22:R133-135.

66. Doeppner TR, Ewert TA, Tonges L, Herz J, Zechariah A, ElAli A, Ludwig AK, Giebel B, Nagel F, Dietz GP, et al.: Transduction of neural precursor cells with TAT-heat shock protein 70 chaperone: therapeutic potential against ischemic stroke after intrastriatal and systemic transplantation. Stem Cells 2012, 30:1297-1310.

67. Sokolova V, Ludwig AK, Hornung S, Rotan O, Horn PA, Epple M, Giebel B: Characterisation of exosomes derived from human cells by nanoparticle tracking analysis and scanning electron microscopy. Colloids Surf B Biointerfaces 2011, 87:146-150.

68. Radtke S, Gorgens A, Punzel M, Horn P, Giebel B: Establishment of an extended in vitro assay to detect the most primitive human hematopoietic cells at a clonal level. J Stem Cells Regen Med 2010, 6:48.

69. Ludwig AK, Horn P, Giebel B: Characterisation of the endosomal machinery in human hematopoietic stem and progenitor cells. J Stem Cells Regen Med 2010, 6:86.

70. Jansen S, von Levetzow G, Goergens A, Hanenberg H, Horn P, Giebel B: Analysis of transcription factors differentially expressed in the primitive human hematopoietic compartment. J Stem Cells Regen Med 2010, 6:103.

71. Horsch L, Denecke B, Fischer J, Giebel B, Horn P: Evaluation of basal membrane-derived and biomaterial matrices for endothelial cell expansion and maintenance of their primitive potential. J Stem Cells Regen Med 2010, 6:104.

72. Goergens A, Beckmann J, Rajendran L, Horn PA, Giebel B: Functional analyses of cell polarity organization in human hematopoietic stem and progenitor cells. J Stem Cells Regen Med 2010, 6:74.