King's College London - prof. Tony Ng

King's College London 

King's College London (KCL) jest interdyscyplinarnym publicznym uniwersytetem badawczym, założonym w 1829 roku. Jest także największym europejskim ośrodkiem kształcenia medycznego i badań biomedycznych biorąc pod uwagę liczbę studentów (prawie 30 000 studentów z około 150 krajów na całym świecie). KCL jest partnerem-założycielem FutureLearn, ogromnej platformy do nauki kursów online, otwartej w grudniu 2012 roku. King's College London został niedawno sklasyfikowany na 36-tym miejscu wśród światowych uczelni (według rankingu The World University Ranking), z najlepszymi wynikami dotyczącymi cytowań badań naukowych oraz perspektyw międzynarodowych. Pod względem doskonałości badań naukowych KCL zajmuje również 6-te miejsce wśród uczelni w Wielkiej Brytanii (ranking opublikowany przez Research Excellence Framework). King's College London jest członkiem prestiżowych organizacji akademickich, w tym Association of Commonwealth Universities, European University Association i Russell Group. King's jest także członkiem-założycielem Global Medical Excellence Cluster (GMEC), największej grupy, zrzeszającej angielskie uniwersytety prowadzące badania przyrodnicze i medyczne, takie jak University College London (UCL), Imperial College London, University of Cambridge i University of Oxford. KCL jest siedzibą sześciu centrów naukowo-badawczych (Medical Research Council Centres), a także członkiem-założycielem Francis Crick Institute i MedCity, które są wyrazem współpracy między KCL i pozostałymi dwoma głównymi uniwersytetami naukowymi w Londynie, Imperial College i UCL, obejmującymi londyńską część tzw. „Złotego Trójkąta” (ang. Golden Triangle).

Prof. Tony Ng 

Badania naukowe

 • obrazowanie ruchliwości komórek nowotworowych przy użyciu technologii FRET / FLIM;
 • mechanizmy przerzutowania nowotworów;
 • immunologia nowotworów;
 • sieć interakcji między białkami;
 • selektywne hamowanie aktywności wybranych receptorów, związanych z nowotworzeniem

Prof. Tony Ng ma unikalną wiedzę i praktyczne umiejętności łączące wiele dziedzin badań medycznych, jak immunologię, biologię nowotworów, biochemię, obrazowanie optyczne i  biofizykę komórkową. Połączenie wiedzy klinicznej z badaniami podstawowymi pozwala mu na zastosowanie multidyscyplinarnego podejścia w celu zrozumienia mechanizmów przerzutowania nowotworów. Profesor Ng kieruje interdyscyplinarnym zespołem badawczym w King's College London (KCL), który w prowadzeniu translacyjnych badań onkologicznych wykorzystuje szerokie spektrum wiedzy w dziedzinie biologii, chemii, matematyki oraz fizyki. Profesor Ng Jest uznanym pionierem w dziedzinie obrazowania molekularnego nowotworów (o wysokiej rozdzielczości i w szerokim zakresie, od całego ciała do obrazowania nanoskopowego). W celu zindywidualizowania terapii przeciwnowotworowych łączy analizy proteomiczne i genetyczne tkanek nowotworowych oraz egzosomów z najnowszymi technikami obrazowania klinicznego.  Niedawno rozwinął technikę znakowania i śledzenia wybranych cząsteczek, mających znaczenie w progresji nowotworu, za pomocą znaczników radionukleidowych. Ponadto łączy techniki obrazowania FRET (fluorescence energy transfer) oraz FILM (fluorescence life time imaging) z bioinformatyką i modelowaniem sieciowym, dzięki czemu potrafi monitorować modyfikacje białek i oraz oddziaływania między białkami w przestrzeni i czasie. Prof. Ng przyczynił się znacząco do rozwoju Kompleksowego Centrum Obrazowania Raka (Comprehensive Cancer Imaging Centre), które skupia interdyscyplinarne zespoły badawcze z KCL i University College London (UCL), specjalizujące się w obrazowaniu nowotworów i genomice.

Niedawne odkrycia prof. Ng dotyczą także zewnątrzkomórkowych pęcherzyków blonowych w onkologii. Połączenie obrazowania klinicznego tkanek i nowotworu z wszechstronną analizą krążących egzosomów przyczynia się do zindywidualizowania leczenia raka. Zespół prof. Ng wykazał, że pomiar poziomu receptorów HER na egzosomach, techniką obrazowania molekukarnego, jest czynnikiem prognostycznym odpowiedzi na leczenie u pacjentów z rakiem głowy i szyi. Jego zespół wykazał również, że egzosomalna cząsteczka punktu kontrolnego PD-L1 jest częścią ściśle regulowanego mechanizmu nadzoru immunologicznego w przypadku raka piersi i płuc, a poziomy egzosomalnego PD-L1 we krwi korelują z poziomem immunosupresji (Cell Reports. 2018;24:630-641). 

Biografia

Tony Ng uzyskał wykształcenie medyczne na University of Aberdeen w Szkocji oraz doktorat z immunologii na Medical College of St. Bartholomew's Hospital w Londynie. Dr Ng uzyskał wsparcie dalszego kształcenia z prestiżowego stypendium Royal College of Pathologists (FRCPath), a następnie został członkiem Royal College of Physicians (MRCP). Dołączył do King's College London jako lider grupy w 2000 roku. Od 2008 roku prof. Ng kieruje finansowanym przez CRUK Kompleksowym Centrum Obrazowania Raka (Comprehensive Cancer Imaging Centre). W 2013 r. Prof. Ng został wybrany członkiem Akademii Nauk Medycznych (FmedSci; Fellow of the Academy of Medical Sciences), a w 2017 r. członkiem Europejskiej Akademii Nauk o Raku (European Academy of Cancer Sciences). Te prestiżowe nagrody zostały przyznane w uznaniu jego doskonałości w badaniach interdyscyplinarnych oraz za wkład w innowacyjne zastosowanie wiedzy naukowej w medycynie.

Obecnie, wśród licznych obowiązków prof. Ng jest kierowanie Kompleksowym Centrum Onkologii (Comprehensive Cancer Centre), współkierowanie Akademią Onkologii i Nauk Farmaceutycznych (School of Cancer and Pharmaceutical Sciences), pełnienie funkcji profesora w dziedzinie badań nad rakiem w KCL (Richard Dimbleby Professor of Cancer Research) oraz profesora Onkologii Molekularnej w UCL Cancer Institute. Prof. Ng jest także członkiem zarządu CRUK City London Centre (https://www.colcc.ac.uk/our-organisation/). Ponadto kieruje projektem Obrazowania Immunologicznego Nowotworów (Tumour Immunology Imaging) w ramach jednostki Breast Cancer Now w KCL (http://breastcancernow.org/breast-cancer-research/our-research-projects/...).

Członkowie zespołu

 • Deng, Jinhai
 • Dr Alfano, Giovanna
 • Dr Gomez, Valenti (UCL)
 • Dr Mustapha, Rami
 • Dr Monypenny of Pitmilly, James
 • Dr Vicencio Bustamante, Jose Miguel
 • Wong, Felix
 • Dr Weitsman, Gregory
 • Dr Gordon, Peter
 • Dr Barber, Paul
 • Dr Ng, Kenrick (UCL)
 • Dr Zhengwen, Wenny
 • Dr Dolcetti, Luigi
 • Zabinski, Tomasz
 • Dr Nuo En (Julie) Chan

Publikacje naukowe (10 ostatnich lat)

Li BT, Michelini F, Misale S, Cocco E, Baldino L, Cai Y, Shifman S, Tu HY, Myers ML, Xu C, et al.: HER2-Mediated Internalization of Cytotoxic Agents in ERBB2 Amplified or Mutant Lung Cancers. Cancer Discov 2020.

Cho HJ, Switzer CH, Kamynina A, Charles R, Rudyk O, Ng T, Burgoyne JR, Eaton P: Complex interrelationships between nitro-alkene-dependent inhibition of soluble epoxide hydrolase, inflammation and tumor growth. Redox Biol 2020, 29:101405.

Evans R, Flores-Borja F, Nassiri S, Miranda E, Lawler K, Grigoriadis A, Monypenny J, Gillet C, Owen J, Gordon P, et al.: Integrin-Mediated Macrophage Adhesion Promotes Lymphovascular Dissemination in Breast Cancer. Cell Rep 2019, 27:1967-1978 e1964.

Barber PR, Weitsman G, Lawler K, Barrett J, Rowley M, Rodriguez-Justo M, Fisher D, Gao F, Tullis IDC, Deng J, et al.: HER2-HER3 heterodimer quantification by FRET-FLIM and patient subclass analysis of the COIN colorectal trial. J Natl Cancer Inst 2019.

An Z, Flores-Borja F, Irshad S, Deng J, Ng T: Pleiotropic Role and Bidirectional Immunomodulation of Innate Lymphoid Cells in Cancer. Front Immunol 2019, 10:3111.

Adeleke S, Latifoltojar A, Sidhu H, Galazi M, Shah TT, Clemente J, Davda R, Payne HA, Chouhan MD, Lioumi M, et al.: Localising occult prostate cancer metastasis with advanced imaging techniques (LOCATE trial): a prospective cohort, observational diagnostic accuracy trial investigating whole-body magnetic resonance imaging in radio-recurrent prostate cancer. BMC Med Imaging 2019, 19:90.

Muliaditan T, Caron J, Okesola M, Opzoomer JW, Kosti P, Georgouli M, Gordon P, Lall S, Kuzeva DM, Pedro L, et al.: Macrophages are exploited from an innate wound healing response to facilitate cancer metastasis. Nat Commun 2018, 9:2951.

Monypenny J, Milewicz H, Flores-Borja F, Weitsman G, Cheung A, Chowdhury R, Burgoyne T, Arulappu A, Lawler K, Barber PR, et al.: ALIX Regulates Tumor-Mediated Immunosuppression by Controlling EGFR Activity and PD-L1 Presentation. Cell Rep 2018, 24:630-641.

Johndrow CT, Goldberg MF, Johnson AJ, Ng TW, Kunnath-Velayudhan S, Lauvau G, Kaplan DH, Gossel GH, Kadolsky UD, Yates AJ, et al.: Suppression of Th1 Priming by TLR2 Agonists during Cutaneous Immunization Is Mediated by Recruited CCR2(+) Monocytes. J Immunol 2018, 201:3604-3616.

Helfen A, Roth J, Ng T, Eisenblaetter M: In Vivo Imaging of Pro- and Antitumoral Cellular Components of the Tumor Microenvironment. J Nucl Med 2018, 59:183-188.

Claus J, Patel G, Autore F, Colomba A, Weitsman G, Soliman TN, Roberts S, Zanetti-Domingues LC, Hirsch M, Collu F, et al.: Inhibitor-induced HER2-HER3 heterodimerisation promotes proliferation through a novel dimer interface. Elife 2018, 7.

Zhang R, Fruhwirth GO, Coban O, Barrett JE, Burgoyne T, Lee SH, Simonson PD, Baday M, Kholodenko BN, Futter CE, et al.: Probing the Heterogeneity of Protein Kinase Activation in Cells by Super-resolution Microscopy. ACS Nano 2017, 11:249-257.

Weitsman G, Mitchell NJ, Evans R, Cheung A, Kalber TL, Bofinger R, Fruhwirth GO, Keppler M, Wright ZVF, Barber PR, et al.: Detecting intratumoral heterogeneity of EGFR activity by liposome-based in vivo transfection of a fluorescent biosensor. Oncogene 2017, 36:3618-3628.

Suh YE, Lawler K, Henley-Smith R, Pike L, Leek R, Barrington S, Odell EW, Ng T, Pezzella F, Guerrero-Urbano T, et al.: Association between hypoxic volume and underlying hypoxia-induced gene expression in oropharyngeal squamous cell carcinoma. Br J Cancer 2017, 116:1057-1064.

Ortiz-Zapater E, Lee RW, Owen W, Weitsman G, Fruhwirth G, Dunn RG, Neat MJ, McCaughan F, Parker P, Ng T, et al.: MET-EGFR dimerization in lung adenocarcinoma is dependent on EGFR mtations and altered by MET kinase inhibition. PLoS One 2017, 12:e0170798.

Lawler K, Papouli E, Naceur-Lombardelli C, Mera A, Ougham K, Tutt A, Kimbung S, Hedenfalk I, Zhan J, Zhang H, et al.: Gene expression modules in primary breast cancers as risk factors for organotropic patterns of first metastatic spread: a case control study. Breast Cancer Res 2017, 19:113.

Kwo PY, Poordad F, Asatryan A, Wang S, Wyles DL, Hassanein T, Felizarta F, Sulkowski MS, Gane E, Maliakkal B, et al.: Glecaprevir and pibrentasvir yield high response rates in patients with HCV genotype 1-6 without cirrhosis. J Hepatol 2017, 67:263-271.

Irshad S, Flores-Borja F, Lawler K, Monypenny J, Evans R, Male V, Gordon P, Cheung A, Gazinska P, Noor F, et al.: RORgammat(+) Innate Lymphoid Cells Promote Lymph Node Metastasis of Breast Cancers. Cancer Res 2017, 77:1083-1096.

Eisenblaetter M, Flores-Borja F, Lee JJ, Wefers C, Smith H, Hueting R, Cooper MS, Blower PJ, Patel D, Rodriguez-Justo M, et al.: Visualization of Tumor-Immune Interaction - Target-Specific Imaging of S100A8/A9 Reveals Pre-Metastatic Niche Establishment. Theranostics 2017, 7:2392-2401.

Diocou S, Volpe A, Jauregui-Osoro M, Boudjemeline M, Chuamsaamarkkee K, Man F, Blower PJ, Ng T, Mullen GED, Fruhwirth GO: [(18)F]tetrafluoroborate-PET/CT enables sensitive tumor and metastasis in vivo imaging in a sodium iodide symporter-expressing tumor model. Sci Rep 2017, 7:946.

Bosch-Vilaro A, Jacobs B, Pomella V, Abbasi Asbagh L, Kirkland R, Michel J, Singh S, Liu X, Kim P, Weitsman G, et al.: Feedback activation of HER3 attenuates response to EGFR inhibitors in colon cancer cells. Oncotarget 2017, 8:4277-4288.

Wulaningsih W, Holmberg L, Ng T, Rohrmann S, Van Hemelrijck M: Serum leptin, C-reactive protein, and cancer mortality in the NHANES III. Cancer Med 2016, 5:120-128.

Wulaningsih W, Holmberg L, Garmo H, Karagiannis SN, Ahlstedt S, Malmstrom H, Lambe M, Hammar N, Walldius G, Jungner I, et al.: Investigating the association between allergen-specific immunoglobulin E, cancer risk and survival. Oncoimmunology 2016, 5:e1154250.

Wulaningsih W, Holmberg L, Abeler-Doner L, Ng T, Rohrmann S, Van Hemelrijck M: Associations of C-Reactive Protein, Granulocytes and Granulocyte-to-Lymphocyte Ratio with Mortality from Breast Cancer in Non-Institutionalized American Women. PLoS One 2016, 11:e0157482.

Weitsman G, Barber PR, Nguyen LK, Lawler K, Patel G, Woodman N, Kelleher MT, Pinder SE, Rowley M, Ellis PA, et al.: HER2-HER3 dimer quantification by FLIM-FRET predicts breast cancer metastatic relapse independently of HER2 IHC status. Oncotarget 2016, 7:51012-51026.

Kucharski TJ, Ng TF, Sharon DM, Navid-Azarbaijani P, Tavassoli M, Teodoro JG: Activation of the Chicken Anemia Virus Apoptin Protein by Chk1/2 Phosphorylation Is Required for Apoptotic Activity and Efficient Viral Replication. J Virol 2016, 90:9433-9445.

Flores-Borja F, Irshad S, Gordon P, Wong F, Sheriff I, Tutt A, Ng T: Crosstalk between Innate Lymphoid Cells and Other Immune Cells in the Tumor Microenvironment. J Immunol Res 2016, 2016:7803091.

Arulappu A, Battle M, Eisenblaetter M, McRobbie G, Khan I, Monypenny J, Weitsman G, Galazi M, Hoppmann S, Gazinska P, et al.: c-Met PET Imaging Detects Early-Stage Locoregional Recurrence of Basal-Like Breast Cancer. J Nucl Med 2016, 57:765-770.

Wulaningsih W, Holmberg L, Garmo H, Malmstrom H, Lambe M, Hammar N, Walldius G, Jungner I, Ng T, Van Hemelrijck M: Serum lactate dehydrogenase and survival following cancer diagnosis. Br J Cancer 2015, 113:1389-1396.

Poland SP, Krstajic N, Monypenny J, Coelho S, Tyndall D, Walker RJ, Devauges V, Richardson J, Dutton N, Barber P, et al.: A high speed multifocal multiphoton fluorescence lifetime imaging microscope for live-cell FRET imaging. Biomed Opt Express 2015, 6:277-296.

Nuciforo P, Radosevic-Robin N, Ng T, Scaltriti M: Quantification of HER family receptors in breast cancer. Breast Cancer Res 2015, 17:53.

Nedbal J, Visitkul V, Ortiz-Zapater E, Weitsman G, Chana P, Matthews DR, Ng T, Ameer-Beg SM: Time-domain microfluidic fluorescence lifetime flow cytometry for high-throughput Forster resonance energy transfer screening. Cytometry A 2015, 87:104-118.

Fang EF, Scheibye-Knudsen M, Jahn HJ, Li J, Ling L, Guo H, Zhu X, Preedy V, Lu H, Bohr VA, et al.: A research agenda for aging in China in the 21st century. Ageing Res Rev 2015, 24:197-205.

Coban O, Zanetti-Dominguez LC, Matthews DR, Rolfe DJ, Weitsman G, Barber PR, Barbeau J, Devauges V, Kampmeier F, Winn M, et al.: Effect of phosphorylation on EGFR dimer stability probed by single-molecule dynamics and FRET/FLIM. Biophys J 2015, 108:1013-1026.

Cade NI, Fruhwirth GO, Krasavin AV, Ng T, Richards D: Fluorescence axial nanotomography with plasmonics. Faraday Discuss 2015, 178:371-381.

Burgoyne JR, Rudyk O, Cho HJ, Prysyazhna O, Hathaway N, Weeks A, Evans R, Ng T, Schroder K, Brandes RP, et al.: Deficient angiogenesis in redox-dead Cys17Ser PKARIalpha knock-in mice. Nat Commun 2015, 6:7920.

Bullenkamp J, Gaken J, Festy F, Chong EZ, Ng T, Tavassoli M: Apoptin interacts with and regulates the activity of protein kinase C beta in cancer cells. Apoptosis 2015, 20:831-842.

Weitsman G, Lawler K, Kelleher MT, Barrett JE, Barber PR, Shamil E, Festy F, Patel G, Fruhwirth GO, Huang L, et al.: Imaging tumour heterogeneity of the consequences of a PKCalpha-substrate interaction in breast cancer patients. Biochem Soc Trans 2014, 42:1498-1505.

Linch M, Riou P, Claus J, Cameron AJ, de Naurois J, Larijani B, Ng T, McDonald NQ, Parker PJ: Functional implications of assigned, assumed and assembled PKC structures. Biochem Soc Trans 2014, 42:35-41.

Kiuchi T, Ortiz-Zapater E, Monypenny J, Matthews DR, Nguyen LK, Barbeau J, Coban O, Lawler K, Burford B, Rolfe DJ, et al.: The ErbB4 CYT2 variant protects EGFR from ligand-induced degradation to enhance cancer cell motility. Sci Signal 2014, 7:ra78.

Fruhwirth GO, Diocou S, Blower PJ, Ng T, Mullen GE: A whole-body dual-modality radionuclide optical strategy for preclinical imaging of metastasis and heterogeneous treatment response in different microenvironments. J Nucl Med 2014, 55:686-694.

Devauges V, Matthews DR, Aluko J, Nedbal J, Levitt JA, Poland SP, Coban O, Weitsman G, Monypenny J, Ng T, et al.: Steady-state acceptor fluorescence anisotropy imaging under evanescent excitation for visualisation of FRET at the plasma membrane. PLoS One 2014, 9:e110695.

Chowdhury R, Ganeshan B, Irshad S, Lawler K, Eisenblatter M, Milewicz H, Rodriguez-Justo M, Miles K, Ellis P, Groves A, et al.: The use of molecular imaging combined with genomic techniques to understand the heterogeneity in cancer metastasis. Br J Radiol 2014, 87:20140065.

Beck S, Ng T: C2c: turning cancer into chronic disease. Genome Med 2014, 6:38.

Vermeer LS, Fruhwirth GO, Pandya P, Ng T, Mason AJ: NMR metabolomics of MTLn3E breast cancer cells identifies a role for CXCR4 in lipid and choline regulation. J Proteome Res 2012, 11:2996-3003.

Shayeghi N, Ng T, Coolen AC: Direct Response Analysis in cellular signalling networks. J Theor Biol 2012, 304:219-225.

Matthews DR, Fruhwirth GO, Weitsman G, Carlin LM, Ofo E, Keppler M, Barber PR, Tullis ID, Vojnovic B, Ng T, et al.: A multi-functional imaging approach to high-content protein interaction screening. PLoS One 2012, 7:e33231.

Vega FM, Fruhwirth G, Ng T, Ridley AJ: RhoA and RhoC have distinct roles in migration and invasion by acting through different targets. J Cell Biol 2011, 193:655-665.

Patel GS, Kiuchi T, Lawler K, Ofo E, Fruhwirth GO, Kelleher M, Shamil E, Zhang R, Selvin PR, Santis G, et al.: The challenges of integrating molecular imaging into the optimization of cancer therapy. Integr Biol (Camb) 2011, 3:603-631.

Kudsiova L, Ho J, Fridrich B, Harvey R, Keppler M, Ng T, Hart SL, Tabor AB, Hailes HC, Lawrence MJ: Lipid chain geometry of C14 glycerol-based lipids: effect on lipoplex structure and transfection. Mol Biosyst 2011, 7:422-436.

Kudsiova L, Fridrich B, Ho J, Mustapa MF, Campbell F, Welser K, Keppler M, Ng T, Barlow DJ, Tabor AB, et al.: Lipopolyplex ternary delivery systems incorporating C14 glycerol-based lipids. Mol Pharm 2011, 8:1831-1847.

Fruhwirth GO, Fernandes LP, Weitsman G, Patel G, Kelleher M, Lawler K, Brock A, Poland SP, Matthews DR, Keri G, et al.: How Forster resonance energy transfer imaging improves the understanding of protein interaction networks in cancer biology. Chemphyschem 2011, 12:442-461.

Carlin LM, Evans R, Milewicz H, Fernandes L, Matthews DR, Perani M, Levitt J, Keppler MD, Monypenny J, Coolen T, et al.: A targeted siRNA screen identifies regulators of Cdc42 activity at the natural killer cell immunological synapse. Sci Signal 2011, 4:ra81.

Heasman SJ, Carlin LM, Cox S, Ng T, Ridley AJ: Coordinated RhoA signaling at the leading edge and uropod is required for T cell transendothelial migration. J Cell Biol 2010, 190:553-563.

Fruhwirth GO, Ameer-Beg S, Cook R, Watson T, Ng T, Festy F: Fluorescence lifetime endoscopy using TCSPC for the measurement of FRET in live cells. Opt Express 2010, 18:11148-11158.

Carlin LM, Makrogianneli K, Keppler M, Fruhwirth GO, Ng T: Visualisation of signalling in immune cells. Methods Mol Biol 2010, 616:97-113.

Cade NI, Fruhwirth G, Archibald SJ, Ng T, Richards D: A cellular screening assay using analysis of metal-modified fluorescence lifetime. Biophys J 2010, 98:2752-2757.