Grupa badawcza - dr Beata Pyrzyńska


 

Badania naukowe 

 • Rozwój alternatywnych anty-nowotworowych podejść terapeutycznych, w połączeniu z immunoterapiami bazującymi na przeciwciałach
 • Charakterystyka czynników mikrośrodowiska, modulujących odpowiedź układu odpornościowego na immunoterapię
 • Mechanizmy molekularne regulujące procesy endocytarne i egzocytarne w komórce 

Ogólnie mówiąc, zainteresowania badawcze Dr Beaty Pyrzyńskiej koncentrują się na wyjaśnieniu mechanizmów powstawania nowotworów i opracowaniu nowych strategii terapii przeciwnowotworowych. Wykorzystując swoje doświadczenie w biologii molekularnej i komórkowej, nowotworowych modelach mysich i immunologii nowotworów, Dr Pyrzyńska bada regulację komórkowych szlaków sygnałowych, kształtujących profil ekspresji genów i oporność na immunoterapię w nowotworach litych i hematologicznych.

Komórki nowotworowe, wywodzące się od limfocytów B (takie jak komórki chłoniaka), są w stanie rozwinąć oporność na terapie z użyciem przeciwciał monoklonalnych, skierowanych przeciwko powierzchniowym białkom. Często wynika to z obniżenia poziomu tych powierzchniowych białek (antygenów) na komórkach nowotworowych. Te same antygeny powierzchniowe są również ważnymi składnikami zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych (ang. extracellular vesicles - EVs), uwalnianych przez komórki nowotworowe. Konkurując z komórkami nowotworowymi o terapeutyczne przeciwciała monoklonalne, pęcherzyki zewnątrzkomórkowe, pochodzące z raka, są w stanie osłabić skuteczność przeciwciał terapeutycznych. Dlatego ostatecznym celem badań dr Pyrzyńskiej jest dostarczenie podstaw molekularnych do zaprojektowania ulepszonych terapii, łączących przeciwciała monoklonalne z lekami, które są w stanie zmniejszyć liczbę antygenów na powierzchni pecherzyków zewnątrzkomórkowych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby tych antygenów (bedących celami dla terapii) na powierzchni komórek nowotworowych.

Oprócz pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, pochodzących z raka, również metabolity uwalniane przez komórki nowotworowe czynią mikrośrodowisko guza silnie immunosupresyjnym. Różnorakie nowatorskie podejścia immunoterapeutyczne rewolucjonizują obecnie dziedzinę onkologii. Przykładowo, komórki odpornościowe pacjenta są wykorzystywane do produkcji genetycznie zmodyfikowanych limfocytów T i komórek NK (np. komórek CAR-T lub CAR-NK), zdolnych do skutecznego atakowania nowotworów. Jednak wysoce skoncentrowane metabolity, uwalniane przez komórki nowotworowe, są w stanie osłabiać zarówno mechanizmy odporności wrodzonej, nabytej, jak i skuteczność immunoterapii opartych na przeciwciałach i komórkach (np. inhibitory punktów kontrolnych, komórki CAR-T lub CAR-NK). Poszukujemy więc nowych sposobów przywrócenia aktywności cytotoksycznej komórek NK i T, która jest osłabiona przez mikrośrodowisko guza. 

Sylwetka kierownika zespołu  

Beata Pyrzyńska ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego w Warszawie. Kontynuowała edukację na stażach podoktorskich w Winship Cancer Institute, Emory University (Atlanta, GA, USA) oraz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie. W 2013 r. została zatrudniona jako doświadczony naukowiec w projekcie BASTION (międzynarodowa współpraca w dziedzinie onkologii, wspierana finansowo przez Komisję Europejską w ramach 7PR); http://bastion.wum.edu.pl/zespol-projektu-bastion/beata-pyrzynska/. Projekt BASTION koordynowany był przez Warszawski Uniwersytet Medycznego (WUM). W latach 2016-2018 dr Pyrzyńska pełniła funkcję lidera pakietu zadaniowego przy realizacji projektu STREAM w Zakładzie Immunologii WUM (projekt finansowany przez KE, oparty na współpracy europejskiej w dziedzinie immunoonkologii; w ramach programu Horyzont 2020 (http://www.stream.wum.edu.pl/pl/o-projekcie/koordynator-projektu).

W trakcie swojej kariery zawodowej Dr Pyrzyńska odbyła także następujące staże zagraniczne:

 • Paź.-List. 2018:   The Francis Crick Institute, Londyn, Wielka Brytania, współpraca z Prof. Dinisem Calado
 • Czerwiec-Lipiec 2018:   International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, Włochy, współpraca z Prof. Dimitarem Efremov
 • Luty-Marzec i Paź.-List. 2017:   International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), Trieste, Włochy, współpraca z Prof. Dimitarem Efremov
 • Sierpień-Wrzesień 2016:   The Francis Crick Institute, Londyn, Wielka Brytania, współpraca z Prof. Dinisem Calado
 • Czerwiec-Lipiec 2015:   Inserm, U1068, Centre Recherche en Cancérologie de Marseille, Institut Paoli-Calmettes, CNRS, UMR7258, Aix-Marseille University, Marsylia, Francja, współpraca z Dr Cyrylem Fauriat
 • 2002 -2006:    Staż podoktorski, Winship Cancer Institute, Uniwersytet Emory, Atlanta, GA, USA; PI: Prof. Erwin G. Van Meir,
 • Luty-Lipiec 1999 i Paź. 2000:   Stypendium EMBO, National Center of Biotechnology, Madryt, Hiszpania; współpraca z Dr. Manuelem Serrano i Prof. Carlosem Martinez-A;

Ostatnio Dr Pyrzyńska przeniosła się wraz ze swoim zespołem do Katedry i Zakładu Biochemii WUM, gdzie wspólnie z Dr Czystowską-Kuźmicz kieruje projektem EVIONA, w ramach którego planowane są staże w czterech zagranicznych Uczelniach Partnerskich (w USA i Europie).

Członkowie zespołu

 • Dr Abdessamad Zerrouqi, konsultant naukowy/doradca
 • Dr Anna Toruń, postdok
 • Lekarz Nina Miązek-Zapała, były członek zespołu 

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • Testowanie pochodnych nośników kationowych jako potencjalnych terapeutyków w leczeniu nowotworów wywodzących się od limfocytów B.  Kierownik: Pyrzyńska B.; Narodowe Centrum Nauki (NCN, Polska); OPUS; okres realizacji: 2020-2024
 • Komórki NK z indukowalną ekspresją CAR jako nowa immunoterapia zwiększająca skuteczność przeciwciał monoklonalnych.  Kierownik: Pyrzyńska B.; Narodowe Centrum Nauki (NCN, Polska); OPUS; okres realizacji: 2017-2021
 • Strategia przezwyciężenia immunosupresji w immunoterapii nowotworów. Kierownik: Zerrouqi A.; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, Polska); Inkubator Innowacyjności 2.0; okres realizacji: 2019-2020 

Zakończone projekty

 • Analiza wpływu wybranych chemioterapeutyków na skuteczność immunoterapii anty-CD20 w nowotworach wywodzących się z limfocytów BKierownik: Miązek N.; Opiekun naukowy: Pyrzyńska B.; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, Polska); Diamentowy Grant; okres realizacji: 2016-2019
 • Badanie wpływu szlaku AKT na ekspresję CD20 oraz działanie przeciwnowotworowe terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych. Kierownik: Pyrzyńska B.; Narodowe Centrum Nauki (NCN, Polska); OPUS; okres realizacji: 2014-2017
 • Rola wielofunkcyjnych białek adaptorowych APPL1 i APPL2 w regulacji wzrostu i właściwości nowotworowych komórekKierownik: Pyrzyńska B.; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW, Polska); projekt własny; okres realizacji: 2010-2013

Publikacje naukowe

Lee SH, Khwaja Rehman F, Tyler KC, Yu B, Zhang Z, Osuka S, Zerrouqi A, Kaluzova M, Hadjipanayis CG, Cummings RD, et al.: A Chimeric Signal Peptide-Galectin-3 Conjugate Induces Glycosylation-Dependent Cancer Cell-Specific Apoptosis. Clin Cancer Res 2020.

Sasi BK, Martines C, Xerxa E, Porro F, Kalkan H, Fazio R, Turkalj S, Bojnik E, Pyrzynska B, Stachura J, et al.: Inhibition of SYK or BTK augments venetoclax sensitivity in SHP1-negative/BCL-2-positive diffuse large B-cell lymphoma. Leukemia 2019, 33:2416-2428.

Banach-Orlowska M, Wyszynska R, Pyrzynska B, Maksymowicz M, Golab J, Miaczynska M: Cholesterol restricts lymphotoxin beta receptor-triggered NF-kappaB signaling. Cell Commun Signal 2019, 17:171.

Pyrzynska B, Dwojak M, Zerrouqi A, Morlino G, Zapala P, Miazek N, Zagozdzon A, Bojarczuk K, Bobrowicz M, Siernicka M, et al.: FOXO1 promotes resistance of non-Hodgkin lymphomas to anti-CD20-based therapy. Oncoimmunology 2018, 7:e1423183.

Bobrowicz M, Dwojak M, Pyrzynska B, Stachura J, Muchowicz A, Berthel E, Dalla-Venezia N, Kozikowski M, Siernicka M, Miazek N, et al.: HDAC6 inhibition upregulates CD20 levels and increases the efficacy of anti-CD20 monoclonal antibodies. Blood 2017, 130:1628-1638.

Slabicki M, Lee KS, Jethwa A, Sellner L, Sacco F, Walther T, Hullein J, Dietrich S, Wu B, Lipka DB, et al.: Dissection of CD20 regulation in lymphoma using RNAi. Leukemia 2016, 30:2409-2412.

Dwojak M, Bobrowicz M, Bil J, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Siernicka M, Malenda A, Lech-Maranda E, Tomczak W, Giannopoulos K, et al.: Sorafenib improves rituximab and ofatumumab efficacy by decreasing the expression of complement regulatory proteins. Blood Cancer J 2015, 5:e300.

Zerrouqi A, Pyrzynska B, Brat DJ, Van Meir EG: P14ARF suppresses tumor-induced thrombosis by regulating the tissue factor pathway. Cancer Res 2014, 74:1371-1378.

Winiarska M, Bojarczuk K, Pyrzynska B, Bil J, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Miazek N, Zapala P, Zagozdzon A, et al.: Inhibitors of SRC kinases impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies. MAbs 2014, 6:1300-1313.

Bojarczuk K, Siernicka M, Dwojak M, Bobrowicz M, Pyrzynska B, Gaj P, Karp M, Giannopoulos K, Efremov DG, Fauriat C, et al.: B-cell receptor pathway inhibitors affect CD20 levels and impair antitumor activity of anti-CD20 monoclonal antibodies. Leukemia 2014, 28:1163-1167.

Pyrzynska B, Banach-Orlowska M, Teperek-Tkacz M, Miekus K, Drabik G, Majka M, Miaczynska M: Multifunctional protein APPL2 contributes to survival of human glioma cells. Mol Oncol 2013, 7:67-84.

Zerrouqi A, Pyrzynska B, Febbraio M, Brat DJ, Van Meir EG: P14ARF inhibits human glioblastoma-induced angiogenesis by upregulating the expression of TIMP3. J Clin Invest 2012, 122:1283-1295.

Hupalowska A, Pyrzynska B, Miaczynska M: APPL1 regulates basal NF-kappaB activity by stabilizing NIK. J Cell Sci 2012, 125:4090-4102.